Μελέτη Βυθού

Στο σύγρονα εξοπλισμένο ιατρείο μας, υπάρχει η γνώση και η εμπειρία της πρώιμης διάγνωσης και αντιμετώπισης όλων των παθήσεων του οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού (βυθός) στις οποίες περιλαμβάνονται :

 • Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδος
 • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • Κεντρική Ορώδης Χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια
 • Φλεγμονές -Ραγοειδίτιδες του οπισθίου πόλου
 • Εκφυλιστική υψηλή μυωπία
 • Αγγειακές αποφρακτικές παθήσεις
 • Επιαμφιβληστροειδικές μεμβράνες
 • Οπές ωχράς κηλίδος
 • Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
 • Δυστροφίες αμφιβληστροειδούς χιτώνα
 • Ενδοφθάλμιοι όγκοι οπισθίου ημιμορίου
 • Μυιοψίες-φωταψίες/ αποκόλληση υαλώδους

Θεραπεία

Σε ορισμένες από τις παθήσεις αυτές, υπάρχει η δυνατότητα θεραπευτικής αντιμετώπισης με συχνά πολύ καλά αποτελέσματα με την βοήθεια των παρακάτω παρεμβάσεων:

 • Ενδουαλοειδικές ενέσεις αντιαγγειακών παραγόντων (anti-VEGF)
 • Ενέσεις αντιφλεγμονωδών ουσιών
 • Φωτοπηξία με Argon Laser