Γλαύκωμα

Μελέτη & Θεραπεία

Τι είναι το γλαύκωμα;

Το γλαύκωμα είναι το όνομα που δίνεται σε μια νευροεκφυλιστικής μορφής  παθήση του  οφθαλμού που προκαλεί βλάβη στο οπτικό νεύρο και μπορεί να επηρεάσει την όρασή σας.

Ποιες είναι οι Αιτίες;

Το γλαύκωμα μπορεί να προκληθεί από αυξημένη πίεση του οφθαλμού ή από ανωμαλία στο οπτικό νεύρο σας. Σε κάποιες περιπτώσεις η οφθαλμική πίεση είναι μέσα στα κοινώς ορισμένα ως φυσιολογικά όρια, αλλά η βλάβη συμβαίνει επειδή η πίεση αυτή είναι επιβλαβής για το οπτικό σας νεύρο.  Το μάτι σας χρειάζεται μια ορισμένη πίεση ώστε να λειτουργεί σωστά.

Εάν στο οπτικό νεύρο εξασκείται πάρα πολύ πίεση, αυτό μπορεί σταδιακά να καταστραφεί. Η βαρύτητα της βλάβης εξαρτάται από το πόσο υψηλή είναι η πίεση και από το πόσο διαρκεί και από το αν υπάρχει κακή παροχή αίματος ή άλλη αδυναμία του οπτικού νεύρου. Μια  υψηλή πίεση των ματιών μπορεί να βλάψει αμέσως το οπτικό σας νεύρο και να μειωθεί γρήγορα η όρασή σας. Ένα χαμηλότερο επίπεδο πίεσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη πιο αργά με αποτέλεσμα να χάσετε πιο  σταδιακά την όρασή σας εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Διάγνωση του γλαυκώματος

Θα πρέπει να εξετάζετε  τα μάτια σας τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.Το γλαύκωμα είναι πιο συνηθισμένο μετά την ηλικία των 40 ετών. Ειδικά εάν γνωρίζετε ότι ένα μέλος της οικογένειάς σας έχει γλαύκωμα, συνιστάται  για όλα τα μέλη της οικογένειας να κάνουν πλήρη εξέταση των ματιών μετά τα 40.

Το γλαύκωμα είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι τακτικές οφθαλμικές εξετάσεις, κάθε δύο χρόνια, είναι τόσο σημαντικές.

Το γλαύκωμα δεν δίνει συμπτώματα παρά μόνο όταν είναι ήδη πολύ αργά και έχει καταστραφεί πάνω από το 50% του οπτικού νεύρου.

Για το λόγο αυτό, η προληπτική εξέταση είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη.

Στο ιατρείο μας γίνεται πλήρης μελέτη του γλαυκωματικού ασθενούς με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας:

  • Τονομέτρηση ακριβείας κατά Goldmann, για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης
  • Γωνιοσκοπία με ειδικά διαμορφωμένο φακό για την απεικόνιση της γωνίας του προσθίου θαλάμου και την ταξινόμηση του τύπου του γλαυκώματος
  • Βυθοσκόπηση
  • Απεικόνιση του οπτικού νεύρου για μελλοντική παρακολούθηση
  • Οπτικο πεδίο Humphrey με progression indices για την λεπτομερή καταγραφή της εξέλιξης της γλαυκωματικής βλάβης
  • Παχυμετρία κερατοειδούς για την καταγραφή του πάχους του κερατοειδούς χιτώνα που είναι βασικός παράγων στην επίτευξη της πίεσης -στόχου

Θεραπεία Γλαυκώματος

Όλες οι θεραπείες γλαυκώματος σκοπό έχουν την πρόληψη περαιτέρω βλάβης στην όρασή σας. Ωστόσο, η θεραπεία δεν μπορεί να διορθώσει την βλάβη που έχει ήδη προκληθεί στα μάτια σας πριν διαγνωσθεί το γλαύκωμα.

Η κύρια θεραπεία  αποσκοπεί στο να μειώσει την ενδοφθάλμια πίεση.Μερικές θεραπείες στοχεύουν επίσης και στην βελτίωση της αιματικής ροής στο οπτικό νεύρο.

Η θεραπεία για τη μείωση της πίεσης των ματιών συνήθως αρχίζει με οφθαλμικές σταγόνες. Αυτές λειτουργούν μειώνοντας την ποσότητα του υγρού που παράγεται στο μάτι σας ή ανοίγοντας τα κανάλια αποστράγγισης έτσι ώστε το περίσσευμα του υγρού να μπορεί να παροχετευτεί και να μην βλάψει το οπτικό νεύρο.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι σταγόνες μειώνουν την πίεση των ματιών σας και την διατηρούν σταθερή για να  εμποδίζουν περαιτέρω απώλεια όρασης ή σε αρχικά στάδια να την αποτρέψουν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πρώτες σταγόνες που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην λειτουργούν ή να προκαλούν παρενέργειες. Εάν συμβεί αυτό, ο οφθαλμίατρος σας θα σας χορηγήσει  εναλλακτικές σταγόνες για την περίπτωσή σας.

Χρησιμοποιώντας τις οφθαλμικές σταγόνες, όπως σας συστήνει ο οφθαλμίατρος, είναι πολύ σημαντικό να σταματήσετε να χάνετε οπτικό πεδίο. Παρόλο που δεν θα παρατηρήσετε καμία διαφορά στην όρασή σας όταν χρησιμοποιείτε τις σταγόνες, θα σας προστατεύσουν από το να χάσετε την όρασή σας. Για το λόγο αυτό η συμμόρφωση στην θεραπεία είναι καθοριστικής σημασίας για την υγεία των ματιών σας. 

Χειρουργική γλαυκώματος

Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν ρυθμίζονται με σταγόνες , η λύση είναι είτε  το SLT laser είτε το χειρουργείο με διάφορες επιλογές όπως η επέμβαση της τραμπεκιουλεκτομής ή η ένθεση βαλβίδας. Με βάση τα νεότερα δεδομένα, σε καποιους τύπους γλαυκώματος , το SLT laser  αποτελεί την θεραπεία πρώτης γραμμής παρακάμπτοντας την ανάγκη για σταγόνες.

Στόχος  του laser ή του χειρουργείου δεν είναι η θεραπεία της ήδη υπάρχουσας βλάβης αλλά η καλή ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης ώστε να μην έχουμε περαιτέρω βλάβη και να προστατέψουμε το οπτικό νεύρο.