Παχυμετρία Κερατοειδούς2018-10-12T22:18:23+00:00

Παχυμετρία Κερατοειδούς

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σε οποιαδήποτε θέση στον κερατοειδή το Pachette 4 θα αποκτήσει και θα αποθηκεύσει έως και 25 μετρήσεις σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Ηχητική ανατροφοδότηση υποδεικνύει πότε έχει ολοκληρωθεί μια έγκυρη μέτρηση. Αφού ολοκληρωθούν οι διμερείς μετρήσεις, οι μετρήσεις μπορούν να ανασκοπηθούν στην LCD οθόνη 16 χαρακτήρων με 2 γραμμές, η οποία παρέχει εύκολη ορατότητα της τρέχουσας μέτρησης, του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης όλων των μετρήσεων.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ

Ο αποδεδειγμένος αλγόριθμος μέτρησης αποδίδει ακριβείς, αναπαραγώγιμες μετρήσεις σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Η ικανότητα μέτρησης του Pachette 4 είναι μια ενίσχυση της αποδεδειγμένης τεχνολογίας που έχει θέσει το πρότυπο για τη μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς από το 1982.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Λειτουργία χαρτογράφησης για λήψη και αποθήκευση μέχρι και 33 πραγματικών και προκατειλημμένων μετρήσεων κερατοειδούς. Αυτές οι μετρήσεις μπορούν να ληφθούν σε οποιοδήποτε σημείο του κερατοειδούς, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας.