Φωτοπηξία με Argon Laser

Πρόκειται για την εφαρμογή λέιζερ σε περιοχές που έχουν υποστεί βλάβη στον αμφιβληστροειδή  χιτώνα του οφθαλμού με σκοπό την θεραπεία ή την πρόληψη περαιτέρω βλάβης.

Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται;

Εκτελείται σε πολλές παθολογίες του αμφιβληστροειδούς, οι κυριότερες περιλαμβάνουν :

  • Ρωγμές ώστε ο αμφιβληστροειδής να μην αποκολληθεί
  • Αγγειακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς
  • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
  • Ανευρύσματα αγγείων του αμφιβληστροειδούς

Προηγούμενες εξετάσεις;

Απαιτεί πλήρη κλινική εξέταση του οφθαλμού και τις περισσότερες φορές αγγειογραφία φλουροσκεΐνης.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας

Το laser πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία, δηλαδή με σταγόνες.

Η φωτοπηξία με λέιζερ πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές όπου δεν είναι απαραίτητη καθώς μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Πιθανές επιπλοκές

Σε σπάνιες περιπτώσεις η φωτοπηξία μπορεί να είναι αναποτελεσματική ή ανεπαρκής ή να βλάψει σημαντικές δομές του αμφιβληστροειδούς, όπως τα αγγεία ή την περιοχή της ωχράς κηλίδας.